Dermatochirurgia dla chirurga onkologa

Jacek Skoczylas lek.

Rezydent w trakcie specjalizacji z Chirurgii Onkologicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków